תמריצי מס וביטוח עם דוגמאות: המון הזדמנויות ליזמים צעירים, מסים נמוכים

מיטה יורדקול- יזמים צעירים, המהווים מקור חשוב לצמיחה כלכלית ופיתוח, חדשנות ויצירתיות, נתמכים בתמריצי מס ופרמיות. הקלות במס ניתנות ליזמים צעירים שהופכים לראשונה משלמי מס הכנסה עקב פעילות מסחרית, חקלאית או מלאכה. גם דמי ביטוח לצעירים שמתחילים עסק חדש מכוסות למשך שנה. בנוסף לפטור ממס ובונוסים, ישנה גם תמיכה ממשלתית ישירה ליזמים צעירים. הלוואות ללא ריבית של עד 300 אלף לירות ניתנות ליזמים צעירים שעברו הכשרה מעשית ליזמות. לצעירים שפותחים עסק חדש; חלק מההכנסה שהם מקבלים במהלך שלוש תקופות המס החל מהשנה הקלנדרית פטורה ממס. כדי לתמוך ביזמות צעירים ולהקל על כניסתם לעולם העסקים, מיושמים תמריצי מס באמצעות חוק מס הכנסה, ותמריצי דמי ביטוח באמצעות חוק הביטוח הלאומי וביטוח בריאות כללי.

כיצד פועלים תמריצי מס?

לפי סעיף 20 לחוק המסים, החל מיום 10.2.2016 ניתנות הטבות מס ליזמים צעירים החייבים לראשונה במס הכנסה בשל פעילות מסחרית, חקלאית או מקצועית. במסגרת זו, ההכנסה שמקבלים בוסים צעירים במהלך שלוש תקופות מס, החל מהשנה הקלנדרית בה החלו את פעילותם, פטורה ממס הכנסה, עד לגובה המדרגה השנייה של שיעור מס הכנסה. הפטור מהכנסה ליזמים צעירים, שהיה בעבר עד 75 אלף לירות, עודכן והוגדל. גובה הפטור שונה לגובה המדרגה השנייה של שיעור מס הכנסה, שיחול על רווחים שיתקבלו מיום 1.1.2023. בהתאם לכך, סכום הפטור לניצול עד שנת 2023 נקבע על 150 אלף ש"ח. סכום זה יגדל בשנה הבאה ויתחדש מדי שנה.


מי יכול להרוויח?

כדי ליהנות מהקצבת הכנסה ליזמים צעירים נדרשים תנאים מסוימים. בהקשר הזה; מההטבה ייהנו צעירים שהתחייבו לראשונה במס הכנסה על פעילות מסחרית, חקלאית או מקצועית ולא מלאו להם 29 שנים במועד תחילת החבות במס. התנאים הבאים נדרשים כדי ליהנות מהטבות מס לבוסים צעירים:

– יש להודיע ​​לשירות המס על תחילת פעילות החברה תוך התקופה החוקית,

– עובד באופן פעיל בעסק שלו, אינו עובד עם אחרים ומנהל את העבודה בעצמו;

– אם העבודה מתבצעת במסגרת שותפות רגילה או יזם יחיד, על כל השותפים להיות צעירים ולעמוד בתנאים המפורטים,

החברה נוסדה לאחרונה. צעירים שזוכים לפעילות עסקית או מקצועית פעילה או שהופסקה מאבותיהם, מבני זוגם או מקרוביהם עד דרגה שלישית, אינם יכולים ליהנות מהתמריץ. בני זוג וילדים המשתלטים על עסקיהם של קרוביהם שנפטרו יכולים לקבל הטבות מס.

חריגים עם דוגמאות

יזמים צעירים הנהנים מהקלות הכנסה; במקרה של שכירות, הון חוזר, משכורת או הכנסה דומה, הפטור אינו חל על פעילות זו. משלמי מס צעירים יכולים להיעזר בבקשת התמריץ רק עבור הכנסתם המסחרית, החקלאית והמקצועית. כמה דוגמאות בנושא זה הן כדלקמן:

– על פי תקנות היזם הצעיר, צעיר אשר בשנת 2023 מקבל 160,000 ל"י מעצמאי ו-80,000 ל"י מהכנסה מדמי שכירות, במסגרת הפטור מחוק מס הכנסה, יכול ליהנות מפטור של 150,000 ל"י. . 160 אלף לירות מהכנסתו מעצמאי. הוא לא יכול לנצל את הפטור בשל הכנסה של 80 אלף לירות. אם היזם המקבל את התמריץ מרוויח כסף מכמה מפעילויותיו המסחריות, החקלאיות או המקצועיות בתקופת המס, התמריץ מוחל על סך ההכנסה המוצהרת. על פי דוגמה נוספת, נישום צעיר שעומד בגיל ובתנאים נוספים יכול להתחיל בעבודות אדריכלות החל מה-20 בפברואר 2023 ועבודות הבנייה החל מה-21 ביולי 2023. בשנת 2023, היזם הצעיר הזה ירוויח 500 אלף לירות מפעילות בנייה, ו-200 אלף לירות מפעילות אדריכלית. היזם הצעיר שניתן בדוגמה נהנה מפטור של 150 אלף לירה טורקית של 700 אלף הכנסה טורקית, והסכום הנותר (550 אלף לירה) פטור.

תשומת הלב! מוגבל ל-3 תקופות מס

תמריצי מס ליזמים צעירים מוגבלים לשלוש תקופות מס; התחלת פעילות חדשה תוך המשך פעילות קודמת אינה מאריכה את תקופת התמריצים. לאחר ניכוי סכום התמריץ מההכנסה שהושגה באותה שנה, יתרת הסכום נרשם כ"הכנסה" בטבלת החזר השנתי למס הכנסה שמגיש צרכן התמריץ. אם אין רווח מהפעילות במסגרת התמריץ או אם ההכנסה נמוכה מסכום התמריץ, יוגש דוח מס הכנסה למס הכנסה. אם ההכנסה נמוכה מסכום התמריץ, לא ניתן להעביר את הסכום שלא נוצל של התמריץ לשנה הבאה.

היזהרו משותפים

יש כמה נקודות שיש לקחת בחשבון כאשר מנהלים עסק שמקבל תמריצים כשותפות. בהתאם לכך, חברות הפועלות כשותפות כללית או בעלות יחידה יכולות ליהנות מהקלות מס בנפרד, בתנאי שכל השותפים עומדים בתנאי הפטור ואינם מעל גיל 29. במידה ואחד מהשותפים אינו עומד בתנאי הפטור, שאר השותפים אינם יכולים ליהנות מהקלות המס. בדוגמה מהנושא הזה, שלושה שותפים יוצרים שותפות כללית ב-17 בפברואר 2023, פותחים ומתחילים להפעיל מסעדה. מכיוון שאחד מבני הזוג היה בן 27, השני בן 29 והשני בן 32 בעת פתיחת המסעדה, ואחד מבני הזוג לא עמד בדרישת הגיל, אף אחד מבני הזוג של המסעדה לא יכול. לנצל את הפטור ולשלם מס בשיעור הרגיל.

כיצד העסק הנרכש משפיע עליו?

נקודה אחת שיש לקחת בחשבון היא העסקים הנרכשים. במקרה של השתלטות על עסק או מלאכה, על מנת ליהנות מתמריץ היזם הצעיר, אסור שהאדם שממנו נלקחת העסק או הפעילות המקצועית יהיה בן זוג או קרוב משפחה בדם או מדרגה שלישית. תואר (כולל תואר זה). במקרה של השתלטות על פעילות עסקית או מקצועית על ידי בן זוג וילדים עקב פטירה, ללא קשר לשאלה אם ניצל הנישום שנפטר את התמריץ, בן הזוג או הילדים היורשים יכולים ליהנות מהתמריץ למשך שלוש תקופות מס, ובלבד שהם עומדים בכל התנאים לפטור. כדוגמה, לאחר שהאדם שמנהל את המזנון מ-3 במאי 2017 נפטר, ב-28 ביולי 2023, בנו בן ה-22 משתלט על המזנון. על פי החקיקה, מפעיל דוכן חדש יכול לנצל את ההטבות לשנת 2023, 2024 ו-2025, ללא קשר אם הדוכן נרכש באמצעות העברה. אם יזמים צעירים הופכים לשותפים בעסק קיים, בפעילות מקצועית או בשותפות, הם לא יכולים לנצל את הטבות המס, גם אם הם עומדים בכל שאר התנאים.

זכותו אבדה עם פתיחת משרד האדריכלות

על פי הדוגמה בנושא זה, צעיר מתחיל את פעילותו האדריכלית ב-21 במאי 2021. האדריכל הצעיר, שסגר את המשרד ב-3 במרץ 2022, שינה את דעתו ופתח מחדש את המשרד שנה לאחר מכן. בתנאים אלו, בעוד שהאדריכל הצעיר יכול ליהנות מתמריץ ההכנסה שקיבל בשנים 2021 ו-2022, הוא אינו יכול ליהנות מהתמריץ ב-2023 ובשנים שלאחר מכן, שכן הוא מפר את התנאי של תחילת הפעילות הראשונה. זה התחיל שוב ב-2023. צעירים הנהנים מזיכויי מס יכולים ליהנות מתמריץ המבוסס על השתכרותם עד למועד הסגירה אם הם עוזבים את העבודה מכל סיבה שהיא. עם זאת, צעירים שחוזרים לעיסוקם במסגרת התמריץ לאחר סגירת העסק שלהם מאבדים את התמריץ מכיוון שהתנאי של יצירת חבות ראשונה במס הכנסה על שמם ייחשב כהפרה.

תמיכת פרימיום לצעירים

למי שנהנה מתמריץ ראש צעיר, ניתן להמשיך וליהנות מהתמריץ אם ישנו את פעילותו לפעילות מסחרית, חקלאית או מקצועית או ישנו את פעילותו במהלך תקופת התמריצים. בנוסף להטבות מס, יזמים צעירים נעזרים גם בדמי ביטוח. הטבות פרמיית ביטוח חלות על יזמים צעירים, המהווים את המקור החשוב ביותר לצמיחה כלכלית ופיתוח, חדשנות ויצירתיות, כאשר ההוראה הוספה לסעיף 81 לחוק הביטוח הלאומי וביטוח בריאות כללי. במסגרת זו, החל מיום 1.6.2018, פרמיות נישומים צעירים המבוטחים לראשונה מכוסות על ידי המדינה למשך שנה בגבול התחתון.

תנאים לבונוסי עידוד

הזכות להלוואה ללא ריבית לצעירים אבדה לאחר פתיחת משרד אדריכלים, על מנת ליהנות מתמריץ דמי הביטוח יש לעמוד בתנאים הבאים:

– לנצל את הקלות המס הניתנות ליזמים צעירים במסגרת סעיף 20 לחוק מס הכנסה,

– מעל גיל 18 ומתחת לגיל 29 ממועד קביעת חבות המס,

– היה משלם מסים עם BağKur בפעם הראשונה מאז 1 ביוני 2018,

– עובד באופן פעיל בעסק שלו, אינו עובד עם אחרים ומנהל את העבודה בעצמו;

– לא להשתלט על פעילות עסקית או מקצועית פעילה או שהופסקה,

– אל תהפוך לשותף בחברה קיימת.

הצעיר מבין השותפים מרוויח

במידה והעסק מתנהל במסגרת שותפות רגילה או בעלות יחידה, הצעיר מבין השותפים יכול ליהנות מתמריץ דמי הביטוח.

הלוואות ללא ריבית לצעירים

בנוסף לפטור ממס ובונוסים, ישנה גם תמיכה ממשלתית ישירה ליזמים צעירים. הלוואות ללא ריבית של עד 300,000 ל"י ניתנות ליזמים צעירים, בעלי מלאכה ובעלי מלאכה שעברו הכשרה ליזמות יישומית של KOSGEB ואשר הם מתחת לגיל 35 במועד בקשת ההלוואה, אם הם מציגים פרויקטים שאושרו על ידי KOSGEB. מי שיש לו חוב הלוואות מגובות ריבית האוצר אינו יכול להיעזר בהלוואה בתקופת הלוואה של עד 60 חודשים. יזמים שסיימו הכשרת יזמים מסורתית יכולים ליהנות גם מתמיכה של עד 20 אלף לירות כדי להגדיל את סיכויי ההישרדות של יזמים חדשים. בהקשר זה, חלקו של השותף המייסד בעסק עבורו היזם מגיש בקשה לתכנית התמיכה חייב להיות לפחות 50 אחוז. דמי תמיכה אינם ניתנים להחזר אם העסק נסגר בתוך שנה אחת מהקמתו. יזם שירוויח מהתכנית חייב להיות בעל ידע, ניסיון וניסיון עבר הקשורים לפעילות העסק המבוסס.
Source link

מאמרים מומלצים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *